ทำเนียบผู้บังคับัญชา สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย
 

พ.ต.อ.นิคม    โชติทวีศักดิ์
ผกก.สภ.ห้วยราช
 


พ.ต.ท.อุทัย    ดอกไม้
รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยราช
 

พ.ต.ท.สุบรรณ   บุญหลักคำ
รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยราช


พ.ต.ท.อธิพันธุ์  ธนะศรัณย์
สว.อก.สภ.ห้วยราช


พ.ต.ท.นิรันดร   สุขสกุล
สวป.สภ.ห้วยราช


พ.ต.ท.ยศวัฒน์  มณีวงศ์ชัย
พงส.(สบ3) สภ.ห้วยราช

พ.ต.ท.แดน    คงพลปาน
พงส.(สบ2) สภ.ห้วยราช

 พ.ต.ต.จิรวัฒน์    เรืองอุดมทรัพย์
สว.สส.สภ.ห้วยราช   (ช่วยราชการ)

ร.ต.อ.ชาญชัย   ลีประโคน
พงส.(สบ 1) สภ.ห้วยราช