ผู้สมัคร สส.จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2

หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย

นายกฤช  อุปจันแพงวงศ์
อายุ 52 ปี การศึกษาปริญญาเอก
อาช ีพ อาจารย ์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชน

 

 


 

หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

นายสุรศักดิ์ นาคดี
อายุ 47 ปี การศึกษาปริญญาโท
อาช ีพ นักการเมือง

 

 

หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์

นายธีรวุฒิ ทับทิมหิน
อายุ 34 ปี การศึกษาปริญญาตรี
อาช ีพ ทนายความ

 

  

หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย

นายรังสิิกร ทิมาตฤกะ
อายุ 51 ปี การศึกษาปริญญาตรี
อาช ีพ นักการเมือง