ผลคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ

 

ผลคะแนนของพรรคการเมืองทั้งหมด

หมายเลข 1

  พรรค เพื่อไทย

11,655,382 คะแนน

หมายเลข 2

  พรรค ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

353,362 คะแนน

หมายเลข 3

  พรรค ประชาธิปไตยใหม่

103,176 คะแนน

หมายเลข 4

  พรรค ประชากรไทย

28,730 คะแนน

หมายเลข 5

  พรรค รักประเทศไทย

792,989 คะแนน

หมายเลข 6

  พรรค พลังชล

160,588 คะแนน

หมายเลข 7

  พรรค ประชาธรรม

35,838 คะแนน

หมายเลข 8

  พรรค ดำรงไทย

10,861 คะแนน

หมายเลข 9

  พรรค พลังมวลชน

42,484 คะแนน

หมายเลข 10

  พรรค ประชาธิปัตย์

9,656,665 คะแนน

หมายเลข 11

  พรรค ไทยพอเพียง

43,545 คะแนน

หมายเลข 12

  พรรค รักษ์สันติ

218,374 คะแนน

หมายเลข 13

  พรรค ไทยเป็นสุข

8,384 คะแนน

หมายเลข 14

  พรรค กิจสังคม

53,588 คะแนน

หมายเลข 15

  พรรค ไทยเป็นไท

20,779 คะแนน

หมายเลข 16

  พรรค ภูมิใจไทย

986,058 คะแนน

หมายเลข 17

  พรรค แทนคุณแผ่นดิน

51,073 คะแนน

หมายเลข 18

  พรรค เพื่อฟ้าดิน

10,261 คะแนน

หมายเลข 19

  พรรค เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

30,728 คะแนน

หมายเลข 20

  พรรค การเมืองใหม่

29,862 คะแนน

หมายเลข 21

  พรรค ชาติไทยพัฒนา

748,054 คะแนน

หมายเลข 22

  พรรค เสรีนิยม

25,331 คะแนน

หมายเลข 23

  พรรค ชาติสามัคคี

7,726 คะแนน

หมายเลข 24

  พรรค บำรุงเมือง

5,166 คะแนน

หมายเลข 25

  พรรค กสิกรไทย

8,413 คะแนน

หมายเลข 26

  พรรค มาตุภูมิ

207,944 คะแนน

หมายเลข 27

  พรรค ชีวิตที่ดีกว่า

5,555 คะแนน

หมายเลข 28

  พรรค พลังสังคมไทย

3,815 คะแนน

หมายเลข 29

  พรรค เพื่อประชาชนไทย

11,312 คะแนน

หมายเลข 30

  พรรค มหาชน

110,637 คะแนน

หมายเลข 31

  พรรค ประชาชนชาวไทย

10,284 คะแนน

หมายเลข 32

  พรรค รักแผ่นดิน

5,163 คะแนน

หมายเลข 33

  พรรค ประชาสันติ

9,610 คะแนน

หมายเลข 34

  พรรค ความหวังใหม่

12,606 คะแนน

หมายเลข 35

  พรรค อาสามาตุภูมิ

5,135 คะแนน

หมายเลข 36

  พรรค พลังคนกีฬา

29,419 คะแนน

หมายเลข 37

  พรรค พลังชาวนาไทย

5,256 คะแนน

หมายเลข 38

  พรรค ไทยสร้างสรรค์

2,090 คะแนน

หมายเลข 39

  พรรค เพื่อนเกษตรไทย

11,495 คะแนน

หมายเลข 40

  พรรค มหารัฐพัฒนา

16,279 คะแนน